(022) 22-30-30(060) 21 00 44
Acasă / CONDIȚII DE CREDITARE / Termeni și condiții

Termeni și condiții

Declar pe propria răspundere, că toate datele prezentate în acest formular, sunt complete, reale și exacte.

Sunt de acord ca, O.C.N. " Credite Pentru Toți " SRL să-mi prelucreze toate datele personale prezentate de mine în acest formular după cum urmează: IDNP, numele, prenumele, patronimicul, sexul, data și locul nașterii, date din permisul de conducere, cetățenia, imaginea grafică, situația familială, datele din certificatul de înmatriculare, datele membrilor de familie, situația economică și financiară, datele privind bunurile mobile și imobile deținute, datele bancare, numărul de telefon/fax, numărul de telefon mobil, adresa domiciliului/reședinței, adresa de e-mail, profesia și locul de muncă.

Sunt de acord ca, O.C.N. " Credite Pentru Toți " SRL să-mi prelucreze direct sau prin intermediari sau mandatari datele de la sistemele informaționale, baze de date, birourilor istoriilor de credit.

Consimțămîntul meu privind prelucrarea datelor cu caracter personal este valabil pe perioada de prelucrare a prezentei cereri, iar dacă va fi incheiat contractul de împrumut, acordul se extinde pe toată durata de executare a contractului de împrumut.

Sunt de acord că, O.C.N. " Credite Pentru Toți " SRL are dreptul să aprobe sau să respingă prezenta cerere.

Bifînd căsuța, recunosc că am citit, am înțeles și sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate în scopul verificării veridicității informației din documentele prezentate de către mine sau alte persoane.

Credit Spontannou Client Nou Client Fidel
sumă:
10000 lei
Termen:
12 luni
» Aveți nevoie doar de buletinul de identitate.
» În cazul achitării anticipate, beneficiați de reducere la dobândă!
Calculați creditul Rata lunară 1220 lei Comision de acordare 0 lei Suma dobânzii totale 4640 lei Valoarea totală plătibilă 14640 lei DAE 111.61 %

În cazul achitării anticipate, beneficiați de reducere la dobândă!

Aveți nevoie doar de buletinul de identitate.

Solicită Credit
gtgbgh.png

O.C.N. CREDITE PENTRU TOȚI SRL. TOATE DREPTURILE REZERVATE. 2021. ODCP 0000088.