(022) 22-30-30(060) 21 00 44
Домой / Условия кредитования / Termeni și condiții

Termeni și condiții

Declar pe propria răspundere, că toate datele prezentate în acest formular, sunt complete, reale și exacte.

Sunt de acord ca, O.C.N. " Credite Pentru Toți " SRL să-mi prelucreze toate datele personale prezentate de mine în acest formular după cum urmează: IDNP, numele, prenumele, patronimicul, sexul, data și locul nașterii, date din permisul de conducere, cetățenia, imaginea grafică, situația familială, datele din certificatul de înmatriculare, datele membrilor de familie, situația economică și financiară, datele privind bunurile mobile și imobile deținute, datele bancare, numărul de telefon/fax, numărul de telefon mobil, adresa domiciliului/reședinței, adresa de e-mail, profesia și locul de muncă.

Sunt de acord ca, O.C.N. " Credite Pentru Toți " SRL să-mi prelucreze direct sau prin intermediari sau mandatari datele de la sistemele informaționale, baze de date, birourilor istoriilor de credit.

Consimțămîntul meu privind prelucrarea datelor cu caracter personal este valabil pe perioada de prelucrare a prezentei cereri, iar dacă va fi incheiat contractul de împrumut, acordul se extinde pe toată durata de executare a contractului de împrumut.

Sunt de acord că, O.C.N. " Credite Pentru Toți " SRL are dreptul să aprobe sau să respingă prezenta cerere.

Bifînd căsuța, recunosc că am citit, am înțeles și sunt de acord ca datele mele personale să fie prelucrate în scopul verificării veridicității informației din documentele prezentate de către mine sau alte persoane.

Спонтанный кредитновый Первый кредит Повторный кредит
Сумма:
10000 Лей
Срок:
12 месяцев
» Вам нужно всего лишь удостоверение личности
» При досрочном погашении кредита процентная ставка снижается
Кредитный расчет Ежемесячная ставка 1220 Лей Комиссия 0 Лей Общая процентная ставка 4640 Лей Всего к оплате 14640 Лей Годовая процентная ставка 110.85 %

При досрочном погашении кредита процентная ставка снижается

Вам нужно всего лишь удостоверение личности

Запросить кредит
gtgbgh.png

O.C.N. CREDITE PENTRU TOȚI SRL. TOATE DREPTURILE REZERVATE. 2021. ODCP 0000088.